Zdroj: http://www.modiso.cz/povrchova-uprava/mr-82-mr-122  •  Vydáno: 26.9.2013 14:21  •  Autor: sarka.orsagova

MR - 8/2, MR - 12/2

MR - 8/2,  MR - 12/2Máčecí operace - máčecí rampy automat
Výrobce: MODISO

 

 

TECHNICKÝ POPIS

Máčecí rampa je zařízení určené k máčení komponentu okenních a dveřních konstrukcí. Rampa sestává z 8-mi (12-ti) máčecích van v nerez provedení a objemu 100 dm3 ustavených na pojezdovém vozíku. Každá vana je opatřena pevným dorazem, který zabezpečuje její přesnou polohu ustavení po přesunu na určené máčecí místo. Rampa je opatřena 2 máčecími místy s odklopným rastrem a zvedacím zařízením, které zajišťuje v případě požadavku zvednutí výškové polohy vany nad úroveň pracovní plochy rampy a tím dovoluje ergonomicky provádět operaci máčení při malo rozměrových kusech respektive při máčení zasklívacích a profilových lišt.

Pracovní plocha máčecí rampy je osazena pozinkovanými rošty se spodním krycím pláštěm. Přesun van do požadovaného místa máčení je proveden elektromechanicky přes ovládací panel. Zdvih příslušné máčecí vany je proveden pneumaticky ventilem z ovládacího panelu. V případě, že vana není řádně ustavena na polohu máčecího místa resp.doraz vany není na koncovém snímači a odklopný kryt máčecího místa není otevřen není možno máčecí vanu zvednout do horní polohy. Totéž platí o přesunu van v případě ,že není vana ve spodní poloze a kryt máčecího místa není uzavřen.

Vzhledem k prostorovému řešení je přesun van řešen tak,že pro první máčecí místo je použitelná 1-4 vana, pro 2 máčecí místo je použitelná 5-8 vana. Tím je snížen rozsah výjezdu van mimo pracovní prostor a není omezen koridor kolem máčení a povrchové úpravy stříkáním.

SESTAVA MÁČECÍ RAMPY

 
- máčecí vana 100 dm3 délky 3000 mm s krycím plechem 8 ks
- máčecí rampa s roštem          1 komplet
- máčecí místo s odklopným krytem         2 komplety
- zvedací mechanismus s pneuválci a vyrovnávací tyčí     2 komplety
- pojezdový vozík s hřebenem pro 8 van a 8-mi dorazy     1 komplet
- ovládací panel s elektro a pneu ovládáním        1 komplet
- odkapový plech mobilní s podstavcem          2 komplety

SESTAVA MÁČECÍ RAMPY

 
- máčecí vana 100 dm3 délky 3000 mm s krycím plechem 12 ks
- máčecí rampa s roštem                 1 komplet
- máčecí místo s odklopným krytem           2 komplety
- zvedací mechanismus s pneuválci a vyrovnávací tyčí    2 komplety
- pojezdový vozík s hřebenem pro 12 van a 12-ti dorazy    1 komplet
- bezpečnostní zábradlí               1 komplet
- ovládací panel s elektro a pneu ovládáním        1 komplet
- odkapový plech mobilní s podstavcem            2 komplety

LETÁK KE STAŽENÍ

MR.pdf