Zdroj: http://www.modiso.cz/novinky/firma-modiso-jako-spolecensky-odpovedna-firma  •  Vydáno: 8.10.2015 9:09  •  Autor: sarka.orsagova

Firma Modiso jako společensky odpovědná firma

Firma Modiso jako společensky odpovědná firmaPříběhy jiných nám nejsou cizí. Nasloucháme a pomáháme tam, kde je potřeba.

 

 

 

 

 

Dlouhodobě podporujeme tyto aktivity

Charita Šternberk

Dny rodu Šternberků

Občanské sdružení "Prohlubování česko-německých vztahů ve Šternberku"

Společenská odpovědnost firem ( ang. Corporate Social Responsibility – CSR ) je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními stakeholders.